BRICS Batı’ya Meydan Okuyor
BRICS Batı’ya Meydan Okuyor

BRICS ülkeleri yeni bir kalkınma bankası ve ortak bir döviz rezervi oluşturma konusundaki çalışmalarını tamamlamış olması ekonomik ve siyasi yönden dünyayı etkileyecek birçok yansımaya sahip. Neden bu kadar güçlü bir etki yaratacağını BRICS’i, kuruluş amacını ve BRICS ülkelerinin potansiyelini incelemeden anlamak mümkün değil. Peki nedir BRICS ?

BRICS kısaltması Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden oluşan beş önemli ülkenin İngilizce adlarının kısaltması. Adı geçen bu beş ülke dünya maden rezervinin %60’ına sahip olması, dünyanın erzak deposu olarak nitelendirilmesi ve dünya ekilebilir topraklarının %32’sine sahip olmasıyla dünya ekonomisinin beşte birini oluşturmaktadır. Aynı zamanda dünya nüfusunun önemli bir kısmını temsil eder. BRICS, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra IMF ile Dünya Bankası ekseninde kurulan küresel finans düzenine karşı daha fazla söz hakkı kazanmak için kurulmuştur.

BRICS Ülkeleri

2008 Krizi, G8 zirvesinden Rusya’nın destek alamaması ve ABD Merkez Bankası’nın politikalarının BRICS’e olumsuz yansıması gibi nedenlerin ardından yeni bir banka fikri meydana çıktı. Bunun yanı sıra gelişmekte olan ekonomiler IMF’nin ve Dünya Bankası’nın Avrupa ülkelerinin ve Amerika’nın çıkarlarını koruduğunu iddia ediyordu. Bu da yeni bir mali yapının gerekliliğini ve belki diğer ülkeler tarafından destekleneceği düşüncesini akla getirtti.

Böylece 2014 yılında BRICS Kalkınma Bankası’nı kuracağını açıkladı. Böylece uluslararası ekonomide daha etkin rol alıp, IMF’ye ve Dünya Bankası’na alternatif olarak krizde olan ülkelere para ve yardım fonu verebilecek bir oluşumun temelleri atıldı.
Kalkınma Bankası’nın oluşum çalışmalarının tamamlanmış olmasının ardından 2016 yılında kredi vermeye başlayacak ve diğer ülkelerin üyeliklerine açılacak. Dünya Bankası ve IMF’nin aksine GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) baz alınmadan her ülke eşit söz hakkına sahip olacak.

BRICS Konferansı
 

Tüm bunlarla BRICS aslına Batı’ya meydan okuyor. Eğer başarılı olursa küresel çapta bir etkiye sahip olacak ve tek kutuplu dünya düzeni değişmeye başlayacak. Böylece yeni bir politik düzenin tohumları ekilecek. BRICS’in yeni bir değer sistemi getirip getiremeyeceği bir muamma bunu zamanla, birlikte göreceğiz fakat bu kadarlık bir girişim bile şimdilik ABD ve Batı merkezli ekonomiye karşı somut olarak atılan en büyük adımlardan biri olarak nitelendirilebilir.

Fatma BerfuBAYIR - ODTÜ İşletme

Yazar

ODTÜ İşletme Topluluğu

ODTÜ
İşletme

İlgİlİ Yazılar

BRICS Batı’ya Meydan Okuyor

BRICS Batı’ya Meydan Okuyor

İstanbul’un Gözbebeği Adalar

İstanbul’un Gözbebeği Adalar

Lezzet Yolculuğu: Hatay Muftağı

Lezzet Yolculuğu: Hatay Muftağı

0 Yorum

Yorum Yaz