Sekülerizm Nedir?
Sekülerizm Nedir?

Sekülerizm genel anlamda toplumda, devlette, hukukta dini veya ruhani meselelerden çok dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket olarak tanımlanır. Dini sosyal, hukuki ve siyasi olgulardan ayıran bir yaklaşımdır. Türkçe’mizde Laiklik, çağdaşlaşma, dünyevileşme anlamlarında da kullanılır.

Öğretide seküler düşüncenin devlete topluma veya hukuka uygulanması pek de zor görünmemektedir. Ancak Türkler gibi islamiyeti benimsemiş ve yıllardan beri sosyal ve devlet işlerinde dini aktif olarak kullanmış toplumlarda dinin toplumdan ziyade devlet düzeyine bile indirilmesi kamuoyundan oldukça tepki çekmektedir. Ancak uluslararası konjonktürde geliştirilen akımlarla ve insanların gelişmesiyle toplumlar gittikçe seküler bir hal almaya başlamaktadır. Özellikle Avrupa toplumlarına ve Türk toplumumuza baktığımızda aradaki fark gözden kaçmayacak kadar fazladır. Bir devletin veya hukuk düzeninin sekülerizmi benimsemesi için öncelikle toplumun seküler düşünceyi benimsemesi gerekmektedir. Özellikle bizim gibi çoğunluğun muhafazakar yapıya sahip olduğu toplumlarda sekülerizmin tam olarak uygulanması kısa vadede ütopyadan ibarettir.

Hasan DÜŞGÜL - Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yazar

ODTÜ İşletme Topluluğu

ODTÜ
İşletme

İlgİlİ Yazılar

NBA'de Heyecan Verici Transferler

NBA'de Heyecan Verici Transferler

Ukrayna Gezi Yazısı

Ukrayna Gezi Yazısı

0 Yorum

Yorum Yaz